High power IGBT module

IGBT
IGBT resources

 
High voltage IGBT, power IGBT, IGBT circuit, IGBT transistor, IGBT circuit, IGBT inverter, IGBT transformer

  
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
IRKJ196 20 IRKJ196 20IRF IRKJ196 20A
IRKJ196 24 IRKJ196 24IRF IRKJ196 24A
IRKJ19604 IRKJ19604IRF IRKJ19604A
IRKJ196-04 IRKJ196-04IRF IRKJ196-04A
IRKJ19608 IRKJ19608IRF IRKJ19608A
IRKJ196-08 IRKJ196-08IRF IRKJ196-08A
IRKJ19612 IRKJ19612IRF IRKJ19612A
IRKJ196-12 IRKJ196-12IRF IRKJ196-12A
IRKJ19614 IRKJ19614IRF IRKJ19614A
IRKJ19616 IRKJ19616IRF IRKJ19616A
IRKJ196-16 IRKJ196-16IRF IRKJ196-16A
IRKJ19620 IRKJ19620IRF IRKJ19620A
IRKJ196-20 IRKJ196-20IRF IRKJ196-20A
IRKJ19624 IRKJ19624IRF IRKJ19624A
IRKJ196-24 IRKJ196-24IRF IRKJ196-24A
IRKJ236 04 IRKJ236 04IRF IRKJ236 04A
IRKJ236 08 IRKJ236 08IRF IRKJ236 08A
IRKJ236 12 IRKJ236 12IRF IRKJ236 12A
IRKJ236 16 IRKJ236 16IRF IRKJ236 16A
IRKJ236 20 IRKJ236 20IRF IRKJ236 20A
IRKJ236 22 IRKJ236 22IRF IRKJ236 22A
IRKJ236 24 IRKJ236 24IRF IRKJ236 24A
IRKJ23604 IRKJ23604IRF IRKJ23604A
IRKJ236-04 IRKJ236-04IRF IRKJ236-04A
IRKJ23608 IRKJ23608IRF IRKJ23608A
IRKJ236-08 IRKJ236-08IRF IRKJ236-08A
IRKJ23612 IRKJ23612IRF IRKJ23612A
IRKJ236-12 IRKJ236-12IRF IRKJ236-12A
IRKJ23614 IRKJ23614IRF IRKJ23614A
IRKJ23616 IRKJ23616IRF IRKJ23616A
IRKJ236-16 IRKJ236-16IRF IRKJ236-16A
IRKJ23620 IRKJ23620IRF IRKJ23620A
IRKJ236-20 IRKJ236-20IRF IRKJ236-20A
IRKJ23622 IRKJ23622IRF IRKJ23622A
IRKJ236-22 IRKJ236-22IRF IRKJ236-22A
IRKJ23624 IRKJ23624IRF IRKJ23624A
IRKJ236-24 IRKJ236-24IRF IRKJ236-24A
IRKJ250 04 IRKJ250 04IRF IRKJ250 04A
IRKJ250 08 IRKJ250 08IRF IRKJ250 08A
IRKJ250 12 IRKJ250 12IRF IRKJ250 12A
IRKJ250 16 IRKJ250 16IRF IRKJ250 16A
IRKJ250 20 IRKJ250 20IRF IRKJ250 20A
IRKJ25004 IRKJ25004IRF IRKJ25004A
IRKJ250-04 IRKJ250-04IRF IRKJ250-04A
IRKJ25008 IRKJ25008IRF IRKJ25008A
IRKJ250-08 IRKJ250-08IRF IRKJ250-08A
IRKJ25012 IRKJ25012IRF IRKJ25012A
IRKJ250-12 IRKJ250-12IRF IRKJ250-12A
IRKJ25016 IRKJ25016IRF IRKJ25016A
IRKJ250-16 IRKJ250-16IRF IRKJ250-16A
IRKJ25020 IRKJ25020IRF IRKJ25020A
IRKJ250-20 IRKJ250-20IRF IRKJ250-20A
IRKJ270 04 IRKJ270 04IRF IRKJ270 04A
IRKJ270 08 IRKJ270 08IRF IRKJ270 08A
IRKJ270 12 IRKJ270 12IRF IRKJ270 12A
IRKJ270 16 IRKJ270 16IRF IRKJ270 16A
IRKJ270 20 IRKJ270 20IRF IRKJ270 20A
IRKJ270 24 IRKJ270 24IRF IRKJ270 24A
IRKJ270 30 IRKJ270 30IRF IRKJ270 30A
IRKJ27004 IRKJ27004IRF IRKJ27004A
IRKJ270-04 IRKJ270-04IRF IRKJ270-04A
IRKJ27008 IRKJ27008IRF IRKJ27008A
IRKJ270-08 IRKJ270-08IRF IRKJ270-08A
IRKJ27012 IRKJ27012IRF IRKJ27012A
IRKJ270-12 IRKJ270-12IRF IRKJ270-12A
IRKJ27016 IRKJ27016IRF IRKJ27016A
IRKJ270-16 IRKJ270-16IRF IRKJ270-16A
IRKJ27020 IRKJ27020IRF IRKJ27020A
IRKJ270-20 IRKJ270-20IRF IRKJ270-20A
IRKJ27024 IRKJ27024IRF IRKJ27024A
IRKJ270-24 IRKJ270-24IRF IRKJ270-24A
IRKJ27030 IRKJ27030IRF IRKJ27030A
IRKJ270-30 IRKJ270-30IRF IRKJ270-30A
IRKJ320 04 IRKJ320 04IRF IRKJ320 04A
IRKJ320 08 IRKJ320 08IRF IRKJ320 08A
IRKJ320 12 IRKJ320 12IRF IRKJ320 12A
IRKJ320 16 IRKJ320 16IRF IRKJ320 16A
IRKJ320 20 IRKJ320 20IRF IRKJ320 20A
IRKJ32004 IRKJ32004IRF IRKJ32004A
IRKJ320-04 IRKJ320-04IRF IRKJ320-04A
IRKJ32008 IRKJ32008IRF IRKJ32008A
IRKJ320-08 IRKJ320-08IRF IRKJ320-08A
IRKJ32012 IRKJ32012IRF IRKJ32012A
IRKJ320-12 IRKJ320-12IRF IRKJ320-12A
IRKJ32016 IRKJ32016IRF IRKJ32016A
IRKJ320-16 IRKJ320-16IRF IRKJ320-16A
IRKJ32020 IRKJ32020IRF IRKJ32020A
IRKJ320-20 IRKJ320-20IRF IRKJ320-20A
IRKJ56 04 IRKJ56 04IRF IRKJ56 04A
IRKJ5604 IRKJ5604IRF IRKJ5604A
IRKJ56-04 IRKJ56-04IRF IRKJ56-04A
IRKJ5606 IRKJ5606IRF IRKJ5606A
IRKJ5608 IRKJ5608IRF IRKJ5608A
IRKJ5610 IRKJ5610IRF IRKJ5610A
IRKJ5612 IRKJ5612IRF IRKJ5612A
IRKJ5614 IRKJ5614IRF IRKJ5614A
IRKJ5616 IRKJ5616IRF IRKJ5616A
IRKJ7104 IRKJ7104IRF IRKJ7104A
IRKJ7106 IRKJ7106IRF IRKJ7106A
IRKJ7108 IRKJ7108IRF IRKJ7108A
IRKJ7110 IRKJ7110IRF IRKJ7110A
IRKJ7112 IRKJ7112IRF IRKJ7112A
IRKJ7114 IRKJ7114IRF IRKJ7114A
IRKJ7116 IRKJ7116IRF IRKJ7116A
IRKJ91 04 IRKJ91 04IRF IRKJ91 04A
IRKJ91 06 IRKJ91 06IRF IRKJ91 06A
IRKJ9104 IRKJ9104IRF IRKJ9104A
IRKJ91-04 IRKJ91-04IRF IRKJ91-04A
IRKJ9106 IRKJ9106IRF IRKJ9106A
IRKJ91-06 IRKJ91-06IRF IRKJ91-06A
IRKJ9108 IRKJ9108IRF IRKJ9108A
IRKJ9110 IRKJ9110IRF IRKJ9110A
IRKJ9112 IRKJ9112IRF IRKJ9112A
IRKJ9114 IRKJ9114IRF IRKJ9114A
IRKJ9116 IRKJ9116IRF IRKJ9116A
IRKJL131 04S10 IRKJL131 04S10IRF IRKJL131 04S10A
IRKJL13104S10 IRKJL13104S10IRF IRKJL13104S10A
IRKJL131-04S10 IRKJL131-04S10IRF IRKJL131-04S10A
IRKJL132 06S10 IRKJL132 06S10IRF IRKJL132 06S10A
IRKJL132 10S10 IRKJL132 10S10IRF IRKJL132 10S10A
IRKJL132 12S20 IRKJL132 12S20IRF IRKJL132 12S20A
IRKJL132 14S20 IRKJL132 14S20IRF IRKJL132 14S20A
IRKJL13206S10 IRKJL13206S10IRF IRKJL13206S10A
IRKJL132-06S10 IRKJL132-06S10IRF IRKJL132-06S10A
IRKJL13210S10 IRKJL13210S10IRF IRKJL13210S10A
IRKJL132-10S10 IRKJL132-10S10IRF IRKJL132-10S10A
IRKJL13212S20 IRKJL13212S20IRF IRKJL13212S20A
IRKJL132-12S20 IRKJL132-12S20IRF IRKJL132-12S20A
IRKJL13214S20 IRKJL13214S20IRF IRKJL13214S20A
IRKJL132-14S20 IRKJL132-14S20IRF IRKJL132-14S20A
IRKJL240 06S10 IRKJL240 06S10IRF IRKJL240 06S10A
IRKJL240 10S10 IRKJL240 10S10IRF IRKJL240 10S10A
IRKJL240 12S20 IRKJL240 12S20IRF IRKJL240 12S20A
IRKJL240 14S20 IRKJL240 14S20IRF IRKJL240 14S20A
IRKJL240 20S30 IRKJL240 20S30IRF IRKJL240 20S30A
IRKJL240 25S30 IRKJL240 25S30IRF IRKJL240 25S30A
IRKJL24006S10 IRKJL24006S10IRF IRKJL24006S10A
IRKJL240-06S10 IRKJL240-06S10IRF IRKJL240-06S10A
IRKJL24010S10 IRKJL24010S10IRF IRKJL24010S10A
IRKJL240-10S10 IRKJL240-10S10IRF IRKJL240-10S10A
IRKJL24012S20 IRKJL24012S20IRF IRKJL24012S20A
IRKJL240-12S20 IRKJL240-12S20IRF IRKJL240-12S20A
IRKJL24014S20 IRKJL24014S20IRF IRKJL24014S20A
IRKJL240-14S20 IRKJL240-14S20IRF IRKJL240-14S20A
IRKJL24020S30 IRKJL24020S30IRF IRKJL24020S30A
IRKJL240-20S30 IRKJL240-20S30IRF IRKJL240-20S30A
IRKJL24025S30 IRKJL24025S30IRF IRKJL24025S30A
IRKJL240-25S30 IRKJL240-25S30IRF IRKJL240-25S30A
IRKJL450 16S20 IRKJL450 16S20IRF IRKJL450 16S20A
IRKJL450 20S20 IRKJL450 20S20IRF IRKJL450 20S20A
IRKJL450 25S20 IRKJL450 25S20IRF IRKJL450 25S20A
IRKJL45016S20 IRKJL45016S20IRF IRKJL45016S20A
IRKJL450-16S20 IRKJL450-16S20IRF IRKJL450-16S20A
IRKJL45020S20 IRKJL45020S20IRF IRKJL45020S20A
IRKJL450-20S20 IRKJL450-20S20IRF IRKJL450-20S20A
IRKJL45025S20 IRKJL45025S20IRF IRKJL45025S20A
IRKJL450-25S20 IRKJL450-25S20IRF IRKJL450-25S20A
IRKJL9104S02 IRKJL9104S02IRF IRKJL9104S02A
IRKL105 12 IRKL105 12IRF IRKL105 12A
IRKL105 16 IRKL105 16IRF IRKL105 16A
IRKL10504 IRKL10504IRF IRKL10504A
IRKL10506 IRKL10506IRF IRKL10506A
IRKL10508 IRKL10508IRF IRKL10508A
IRKL10510 IRKL10510IRF IRKL10510A
IRKL10512 IRKL10512IRF IRKL10512A
IRKL105-12 IRKL105-12IRF IRKL105-12A
IRKL10514 IRKL10514IRF IRKL10514A
IRKL10516 IRKL10516IRF IRKL10516A
IRKL105-16 IRKL105-16IRF IRKL105-16A
IRKL13112 IRKL13112IRF IRKL13112A
IRKL132 04 IRKL132 04IRF IRKL132 04A
IRKL13204 IRKL13204IRF IRKL13204A
IRKL132-04 IRKL132-04IRF IRKL132-04A
IRKL136 04 IRKL136 04IRF IRKL136 04A
IRKL136 08 IRKL136 08IRF IRKL136 08A
IRKL136 12 IRKL136 12IRF IRKL136 12A
IRKL136 14 IRKL136 14IRF IRKL136 14A
IRKL136 14D20 IRKL136 14D20IRF IRKL136 14D20A
IRKL136 16 IRKL136 16IRF IRKL136 16A
IRKL136 16D25 IRKL136 16D25IRF IRKL136 16D25A
IRKL13604 IRKL13604IRF IRKL13604A
IRKL136-04 IRKL136-04IRF IRKL136-04A
IRKL13608 IRKL13608IRF IRKL13608A
IRKL136-08 IRKL136-08IRF IRKL136-08A
IRKL13612 IRKL13612IRF IRKL13612A
IRKL136-12 IRKL136-12IRF IRKL136-12A
IRKL13614 IRKL13614IRF IRKL13614A
IRKL136-14 IRKL136-14IRF IRKL136-14A
IRKL13614D20 IRKL13614D20IRF IRKL13614D20A
IRKL136-14D20 IRKL136-14D20IRF IRKL136-14D20A
IRKL13616 IRKL13616IRF IRKL13616A
IRKL136-16 IRKL136-16IRF IRKL136-16A
IRKL13616D25 IRKL13616D25IRF IRKL13616D25A
IRKL136-16D25 IRKL136-16D25IRF IRKL136-16D25A
IRKL142 08 IRKL142 08IRF IRKL142 08A
IRKL142 12 IRKL142 12IRF IRKL142 12A
IRKL142 12N IRKL142 12NIRF IRKL142 12NA
IRKL142 14D20 IRKL142 14D20IRF IRKL142 14D20A
IRKL142 16 IRKL142 16IRF IRKL142 16A
IRKL142 16D25 IRKL142 16D25IRF IRKL142 16D25A
IRKL142 18 IRKL142 18IRF IRKL142 18A
IRKL142 18D28 IRKL142 18D28IRF IRKL142 18D28A
IRKL142 20 IRKL142 20IRF IRKL142 20A
IRKL142 20D32 IRKL142 20D32IRF IRKL142 20D32A
IRKL14204 IRKL14204IRF IRKL14204A
IRKL14208 IRKL14208IRF IRKL14208A
IRKL142-08 IRKL142-08IRF IRKL142-08A
IRKL14212 IRKL14212IRF IRKL14212A
IRKL142-12 IRKL142-12IRF IRKL142-12A
IRKL14212N IRKL14212NIRF IRKL14212NA
IRKL142-12N IRKL142-12NIRF IRKL142-12NA
IRKL14214 IRKL14214IRF IRKL14214A
IRKL14214D20 IRKL14214D20IRF IRKL14214D20A
IRKL142-14D20 IRKL142-14D20IRF IRKL142-14D20A
IRKL14216 IRKL14216IRF IRKL14216A
IRKL142-16 IRKL142-16IRF IRKL142-16A
IRKL14216D25 IRKL14216D25IRF IRKL14216D25A
IRKL142-16D25 IRKL142-16D25IRF IRKL142-16D25A
IRKL14218 IRKL14218IRF IRKL14218A
IRKL142-18 IRKL142-18IRF IRKL142-18A
IRKL14218D28 IRKL14218D28IRF IRKL14218D28A
IRKL142-18D28 IRKL142-18D28IRF IRKL142-18D28A
IRKL14220 IRKL14220IRF IRKL14220A
IRKL142-20 IRKL142-20IRF IRKL142-20A
IRKL14220D32 IRKL14220D32IRF IRKL14220D32A
IRKL142-20D32 IRKL142-20D32IRF IRKL142-20D32A
IRKL16112 IRKL16112IRF IRKL16112A
IRKL162 04 IRKL162 04IRF IRKL162 04A
IRKL162 08 IRKL162 08IRF IRKL162 08A
IRKL162 12 IRKL162 12IRF IRKL162 12A
IRKL162 14 IRKL162 14IRF IRKL162 14A
IRKL162 14D20 IRKL162 14D20IRF IRKL162 14D20A
IRKL162 16 IRKL162 16IRF IRKL162 16A
IRKL162 16D25 IRKL162 16D25IRF IRKL162 16D25A
IRKL16204 IRKL16204IRF IRKL16204A
IRKL162-04 IRKL162-04IRF IRKL162-04A
IRKL16208 IRKL16208IRF IRKL16208A
IRKL162-08 IRKL162-08IRF IRKL162-08A
IRKL16212 IRKL16212IRF IRKL16212A
IRKL162-12 IRKL162-12IRF IRKL162-12A
IRKL16214 IRKL16214IRF IRKL16214A
IRKL162-14 IRKL162-14IRF IRKL162-14A
IRKL16214D20 IRKL16214D20IRF IRKL16214D20A
IRKL162-14D20 IRKL162-14D20IRF IRKL162-14D20A
IRKL16216 IRKL16216IRF IRKL16216A
IRKL162-16 IRKL162-16IRF IRKL162-16A
IRKL16216D25 IRKL16216D25IRF IRKL16216D25A
IRKL162-16D25 IRKL162-16D25IRF IRKL162-16D25A
IRKL170 04 IRKL170 04IRF IRKL170 04A
IRKL170 08 IRKL170 08IRF IRKL170 08A
IRKL170 12 IRKL170 12IRF IRKL170 12A
IRKL170 14 IRKL170 14IRF IRKL170 14A
IRKL170 14D20 IRKL170 14D20IRF IRKL170 14D20A
IRKL170 16 IRKL170 16IRF IRKL170 16A
IRKL170 16D25 IRKL170 16D25IRF IRKL170 16D25A
IRKL17004 IRKL17004IRF IRKL17004A
IRKL170-04 IRKL170-04IRF IRKL170-04A
IRKL17008 IRKL17008IRF IRKL17008A
IRKL170-08 IRKL170-08IRF IRKL170-08A
IRKL17012 IRKL17012IRF IRKL17012A
IRKL170-12 IRKL170-12IRF IRKL170-12A
IRKL17014 IRKL17014IRF IRKL17014A
IRKL170-14 IRKL170-14IRF IRKL170-14A
IRKL17014D20 IRKL17014D20IRF IRKL17014D20A
IRKL170-14D20 IRKL170-14D20IRF IRKL170-14D20A
IRKL17016 IRKL17016IRF IRKL17016A
IRKL170-16 IRKL170-16IRF IRKL170-16A
IRKL17016D25 IRKL17016D25IRF IRKL17016D25A
IRKL170-16D25 IRKL170-16D25IRF IRKL170-16D25A
IRKL21012 IRKL21012IRF IRKL21012A
IRKL230 08 IRKL230 08IRF IRKL230 08A
IRKL230 12 IRKL230 12IRF IRKL230 12A
IRKL230 14D20 IRKL230 14D20IRF IRKL230 14D20A
IRKL230 16 IRKL230 16IRF IRKL230 16A
IRKL230 16D25 IRKL230 16D25IRF IRKL230 16D25A
IRKL230 18 IRKL230 18IRF IRKL230 18A
IRKL230 18D28 IRKL230 18D28IRF IRKL230 18D28A
IRKL230 20 IRKL230 20IRF IRKL230 20A
IRKL230 20D32 IRKL230 20D32IRF IRKL230 20D32A
IRKL23008 IRKL23008IRF IRKL23008A
IRKL230-08 IRKL230-08IRF IRKL230-08A
IRKL23012 IRKL23012IRF IRKL23012A
IRKL230-12 IRKL230-12IRF IRKL230-12A
IRKL23014D20 IRKL23014D20IRF IRKL23014D20A
IRKL230-14D20 IRKL230-14D20IRF IRKL230-14D20A
IRKL23016 IRKL23016IRF IRKL23016A
IRKL230-16 IRKL230-16IRF IRKL230-16A
IRKL23016D25 IRKL23016D25IRF IRKL23016D25A
IRKL230-16D25 IRKL230-16D25IRF IRKL230-16D25A
IRKL23018 IRKL23018IRF IRKL23018A
IRKL230-18 IRKL230-18IRF IRKL230-18A
IRKL23018D28 IRKL23018D28IRF IRKL23018D28A
IRKL230-18D28 IRKL230-18D28IRF IRKL230-18D28A
IRKL23020 IRKL23020IRF IRKL23020A
IRKL230-20 IRKL230-20IRF IRKL230-20A
IRKL23020D32 IRKL23020D32IRF IRKL23020D32A
IRKL230-20D32 IRKL230-20D32IRF IRKL230-20D32A
IRKL25 12 IRKL25 12IRF IRKL25 12A
IRKL250 04 IRKL250 04IRF IRKL250 04A
IRKL250 08 IRKL250 08IRF IRKL250 08A
IRKL250 12 IRKL250 12IRF IRKL250 12A
IRKL250 14 IRKL250 14IRF IRKL250 14A
IRKL250 14D20 IRKL250 14D20IRF IRKL250 14D20A
IRKL250 16 IRKL250 16IRF IRKL250 16A
IRKL250 16D25 IRKL250 16D25IRF IRKL250 16D25A
IRKL25004 IRKL25004IRF IRKL25004A
IRKL250-04 IRKL250-04IRF IRKL250-04A
IRKL25008 IRKL25008IRF IRKL25008A
IRKL250-08 IRKL250-08IRF IRKL250-08A
IRKL25012 IRKL25012IRF IRKL25012A
IRKL250-12 IRKL250-12IRF IRKL250-12A
IRKL25014 IRKL25014IRF IRKL25014A
IRKL250-14 IRKL250-14IRF IRKL250-14A
IRKL25014D20 IRKL25014D20IRF IRKL25014D20A
IRKL250-14D20 IRKL250-14D20IRF IRKL250-14D20A
IRKL25016 IRKL25016IRF IRKL25016A
IRKL250-16 IRKL250-16IRF IRKL250-16A
IRKL25016D25 IRKL25016D25IRF IRKL25016D25A
IRKL250-16D25 IRKL250-16D25IRF IRKL250-16D25A
IRKL2512 IRKL2512IRF IRKL2512A

                                                                                          
     
Home | Products | Line Card | Quote Request | Company Info | Site Map 
irf1 | irf2 | irf3 | irf4 irf5 | irf6 irf7 | irf8 irf9 | irf10  | irf11 | irf12 | irf13 | irf14 | irf15 | irf16 | irf17 | irf18 | irf19 | irf20 irf21 | irf22 | irf23 | irf24
561-226-8500 email: contact@electromechanicalparts.com
Copyright 2005 www.electromechanicalparts.com