High power IGBT module

IGBT
IGBT resources

 
High voltage IGBT, power IGBT, IGBT circuit, IGBT transistor, IGBT circuit, IGBT inverter, IGBT transformer

  
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
IRKD71-16 IRKD71-16IRF IRKD71-16A
IRKD91 04 IRKD91 04IRF IRKD91 04A
IRKD91 06 IRKD91 06IRF IRKD91 06A
IRKD91 08 IRKD91 08IRF IRKD91 08A
IRKD91 12 IRKD91 12IRF IRKD91 12A
IRKD91 14 IRKD91 14IRF IRKD91 14A
IRKD9104 IRKD9104IRF IRKD9104A
IRKD91-04 IRKD91-04IRF IRKD91-04A
IRKD9106 IRKD9106IRF IRKD9106A
IRKD91-06 IRKD91-06IRF IRKD91-06A
IRKD9108 IRKD9108IRF IRKD9108A
IRKD91-08 IRKD91-08IRF IRKD91-08A
IRKD9110 IRKD9110IRF IRKD9110A
IRKD9112 IRKD9112IRF IRKD9112A
IRKD91-12 IRKD91-12IRF IRKD91-12A
IRKD9112A IRKD9112AIRF IRKD9112AA
IRKD9114 IRKD9114IRF IRKD9114A
IRKD91-14 IRKD91-14IRF IRKD91-14A
IRKD9116 IRKD9116IRF IRKD9116A
IRKD92 12 IRKD92 12IRF IRKD92 12A
IRKD9212 IRKD9212IRF IRKD9212A
IRKD92-12 IRKD92-12IRF IRKD92-12A
IRKDL132 06S10 IRKDL132 06S10IRF IRKDL132 06S10A
IRKDL132 10S10 IRKDL132 10S10IRF IRKDL132 10S10A
IRKDL132 12S20 IRKDL132 12S20IRF IRKDL132 12S20A
IRKDL132 14S20 IRKDL132 14S20IRF IRKDL132 14S20A
IRKDL13206S10 IRKDL13206S10IRF IRKDL13206S10A
IRKDL132-06S10 IRKDL132-06S10IRF IRKDL132-06S10A
IRKDL13210S10 IRKDL13210S10IRF IRKDL13210S10A
IRKDL132-10S10 IRKDL132-10S10IRF IRKDL132-10S10A
IRKDL13212S20 IRKDL13212S20IRF IRKDL13212S20A
IRKDL132-12S20 IRKDL132-12S20IRF IRKDL132-12S20A
IRKDL13214S20 IRKDL13214S20IRF IRKDL13214S20A
IRKDL132-14S20 IRKDL132-14S20IRF IRKDL132-14S20A
IRKDL240 06S10 IRKDL240 06S10IRF IRKDL240 06S10A
IRKDL240 10S10 IRKDL240 10S10IRF IRKDL240 10S10A
IRKDL240 12S20 IRKDL240 12S20IRF IRKDL240 12S20A
IRKDL240 14S20 IRKDL240 14S20IRF IRKDL240 14S20A
IRKDL240 20S30 IRKDL240 20S30IRF IRKDL240 20S30A
IRKDL240 25S30 IRKDL240 25S30IRF IRKDL240 25S30A
IRKDL24006S10 IRKDL24006S10IRF IRKDL24006S10A
IRKDL240-06S10 IRKDL240-06S10IRF IRKDL240-06S10A
IRKDL24010S10 IRKDL24010S10IRF IRKDL24010S10A
IRKDL240-10S10 IRKDL240-10S10IRF IRKDL240-10S10A
IRKDL24012S20 IRKDL24012S20IRF IRKDL24012S20A
IRKDL240-12S20 IRKDL240-12S20IRF IRKDL240-12S20A
IRKDL24014S20 IRKDL24014S20IRF IRKDL24014S20A
IRKDL240-14S20 IRKDL240-14S20IRF IRKDL240-14S20A
IRKDL24020S30 IRKDL24020S30IRF IRKDL24020S30A
IRKDL240-20S30 IRKDL240-20S30IRF IRKDL240-20S30A
IRKDL24025S30 IRKDL24025S30IRF IRKDL24025S30A
IRKDL240-25S30 IRKDL240-25S30IRF IRKDL240-25S30A
IRKDL450 16S20 IRKDL450 16S20IRF IRKDL450 16S20A
IRKDL450 20S20 IRKDL450 20S20IRF IRKDL450 20S20A
IRKDL450 25S20 IRKDL450 25S20IRF IRKDL450 25S20A
IRKDL45016S20 IRKDL45016S20IRF IRKDL45016S20A
IRKDL450-16S20 IRKDL450-16S20IRF IRKDL450-16S20A
IRKDL45020S20 IRKDL45020S20IRF IRKDL45020S20A
IRKDL450-20S20 IRKDL450-20S20IRF IRKDL450-20S20A
IRKDL45025S20 IRKDL45025S20IRF IRKDL45025S20A
IRKDL450-25S20 IRKDL450-25S20IRF IRKDL450-25S20A
IRKE166 04 IRKE166 04IRF IRKE166 04A
IRKE166 08 IRKE166 08IRF IRKE166 08A
IRKE166 12 IRKE166 12IRF IRKE166 12A
IRKE166 16 IRKE166 16IRF IRKE166 16A
IRKE166 20 IRKE166 20IRF IRKE166 20A
IRKE16604 IRKE16604IRF IRKE16604A
IRKE166-04 IRKE166-04IRF IRKE166-04A
IRKE16608 IRKE16608IRF IRKE16608A
IRKE166-08 IRKE166-08IRF IRKE166-08A
IRKE16612 IRKE16612IRF IRKE16612A
IRKE166-12 IRKE166-12IRF IRKE166-12A
IRKE16614 IRKE16614IRF IRKE16614A
IRKE16616 IRKE16616IRF IRKE16616A
IRKE166-16 IRKE166-16IRF IRKE166-16A
IRKE16620 IRKE16620IRF IRKE16620A
IRKE166-20 IRKE166-20IRF IRKE166-20A
IRKE196 04 IRKE196 04IRF IRKE196 04A
IRKE196 08 IRKE196 08IRF IRKE196 08A
IRKE196 12 IRKE196 12IRF IRKE196 12A
IRKE196 16 IRKE196 16IRF IRKE196 16A
IRKE196 20 IRKE196 20IRF IRKE196 20A
IRKE19604 IRKE19604IRF IRKE19604A
IRKE196-04 IRKE196-04IRF IRKE196-04A
IRKE19608 IRKE19608IRF IRKE19608A
IRKE196-08 IRKE196-08IRF IRKE196-08A
IRKE19612 IRKE19612IRF IRKE19612A
IRKE196-12 IRKE196-12IRF IRKE196-12A
IRKE19614 IRKE19614IRF IRKE19614A
IRKE19616 IRKE19616IRF IRKE19616A
IRKE196-16 IRKE196-16IRF IRKE196-16A
IRKE19620 IRKE19620IRF IRKE19620A
IRKE196-20 IRKE196-20IRF IRKE196-20A
IRKE196O4 IRKE196O4IRF IRKE196O4A
IRKE236 04 IRKE236 04IRF IRKE236 04A
IRKE236 08 IRKE236 08IRF IRKE236 08A
IRKE236 12 IRKE236 12IRF IRKE236 12A
IRKE236 16 IRKE236 16IRF IRKE236 16A
IRKE236 20 IRKE236 20IRF IRKE236 20A
IRKE236 24 IRKE236 24IRF IRKE236 24A
IRKE23604 IRKE23604IRF IRKE23604A
IRKE236-04 IRKE236-04IRF IRKE236-04A
IRKE23608 IRKE23608IRF IRKE23608A
IRKE236-08 IRKE236-08IRF IRKE236-08A
IRKE23612 IRKE23612IRF IRKE23612A
IRKE236-12 IRKE236-12IRF IRKE236-12A
IRKE23614 IRKE23614IRF IRKE23614A
IRKE23616 IRKE23616IRF IRKE23616A
IRKE236-16 IRKE236-16IRF IRKE236-16A
IRKE23620 IRKE23620IRF IRKE23620A
IRKE236-20 IRKE236-20IRF IRKE236-20A
IRKE23624 IRKE23624IRF IRKE23624A
IRKE236-24 IRKE236-24IRF IRKE236-24A
IRKE250 04 IRKE250 04IRF IRKE250 04A
IRKE250 08 IRKE250 08IRF IRKE250 08A
IRKE250 12 IRKE250 12IRF IRKE250 12A
IRKE250 16 IRKE250 16IRF IRKE250 16A
IRKE250 20 IRKE250 20IRF IRKE250 20A
IRKE25004 IRKE25004IRF IRKE25004A
IRKE250-04 IRKE250-04IRF IRKE250-04A
IRKE25008 IRKE25008IRF IRKE25008A
IRKE250-08 IRKE250-08IRF IRKE250-08A
IRKE25012 IRKE25012IRF IRKE25012A
IRKE250-12 IRKE250-12IRF IRKE250-12A
IRKE25016 IRKE25016IRF IRKE25016A
IRKE250-16 IRKE250-16IRF IRKE250-16A
IRKE25020 IRKE25020IRF IRKE25020A
IRKE250-20 IRKE250-20IRF IRKE250-20A
IRKE270 04 IRKE270 04IRF IRKE270 04A
IRKE270 08 IRKE270 08IRF IRKE270 08A
IRKE270 12 IRKE270 12IRF IRKE270 12A
IRKE270 16 IRKE270 16IRF IRKE270 16A
IRKE270 20 IRKE270 20IRF IRKE270 20A
IRKE270 24 IRKE270 24IRF IRKE270 24A
IRKE270 30 IRKE270 30IRF IRKE270 30A
IRKE27004 IRKE27004IRF IRKE27004A
IRKE270-04 IRKE270-04IRF IRKE270-04A
IRKE27008 IRKE27008IRF IRKE27008A
IRKE270-08 IRKE270-08IRF IRKE270-08A
IRKE27012 IRKE27012IRF IRKE27012A
IRKE270-12 IRKE270-12IRF IRKE270-12A
IRKE27016 IRKE27016IRF IRKE27016A
IRKE270-16 IRKE270-16IRF IRKE270-16A
IRKE27020 IRKE27020IRF IRKE27020A
IRKE270-20 IRKE270-20IRF IRKE270-20A
IRKE27024 IRKE27024IRF IRKE27024A
IRKE270-24 IRKE270-24IRF IRKE270-24A
IRKE27030 IRKE27030IRF IRKE27030A
IRKE270-30 IRKE270-30IRF IRKE270-30A
IRKE320 04 IRKE320 04IRF IRKE320 04A
IRKE320 08 IRKE320 08IRF IRKE320 08A
IRKE320 12 IRKE320 12IRF IRKE320 12A
IRKE320 16 IRKE320 16IRF IRKE320 16A
IRKE320 20 IRKE320 20IRF IRKE320 20A
IRKE32004 IRKE32004IRF IRKE32004A
IRKE320-04 IRKE320-04IRF IRKE320-04A
IRKE32008 IRKE32008IRF IRKE32008A
IRKE320-08 IRKE320-08IRF IRKE320-08A
IRKE32012 IRKE32012IRF IRKE32012A
IRKE320-12 IRKE320-12IRF IRKE320-12A
IRKE32016 IRKE32016IRF IRKE32016A
IRKE320-16 IRKE320-16IRF IRKE320-16A
IRKE32020 IRKE32020IRF IRKE32020A
IRKE320-20 IRKE320-20IRF IRKE320-20A
IRKE5604 IRKE5604IRF IRKE5604A
IRKE5606 IRKE5606IRF IRKE5606A
IRKE5608 IRKE5608IRF IRKE5608A
IRKE5610 IRKE5610IRF IRKE5610A
IRKE5612 IRKE5612IRF IRKE5612A
IRKE5614 IRKE5614IRF IRKE5614A
IRKE5616 IRKE5616IRF IRKE5616A
IRKE7104 IRKE7104IRF IRKE7104A
IRKE7106 IRKE7106IRF IRKE7106A
IRKE7108 IRKE7108IRF IRKE7108A
IRKE7110 IRKE7110IRF IRKE7110A
IRKE7112 IRKE7112IRF IRKE7112A
IRKE7114 IRKE7114IRF IRKE7114A
IRKE7116 IRKE7116IRF IRKE7116A
IRKE8120 IRKE8120IRF IRKE8120A
IRKE91 04 IRKE91 04IRF IRKE91 04A
IRKE91 06 IRKE91 06IRF IRKE91 06A
IRKE91 12 IRKE91 12IRF IRKE91 12A
IRKE9104 IRKE9104IRF IRKE9104A
IRKE91-04 IRKE91-04IRF IRKE91-04A
IRKE9106 IRKE9106IRF IRKE9106A
IRKE91-06 IRKE91-06IRF IRKE91-06A
IRKE9108 IRKE9108IRF IRKE9108A
IRKE9108A IRKE9108AIRF IRKE9108AA
IRKE9110 IRKE9110IRF IRKE9110A
IRKE9112 IRKE9112IRF IRKE9112A
IRKE91-12 IRKE91-12IRF IRKE91-12A
IRKE9114 IRKE9114IRF IRKE9114A
IRKE9116 IRKE9116IRF IRKE9116A
IRKEL132 06S10 IRKEL132 06S10IRF IRKEL132 06S10A
IRKEL132 10S10 IRKEL132 10S10IRF IRKEL132 10S10A
IRKEL132 12S20 IRKEL132 12S20IRF IRKEL132 12S20A
IRKEL132 14S20 IRKEL132 14S20IRF IRKEL132 14S20A
IRKEL13206S10 IRKEL13206S10IRF IRKEL13206S10A
IRKEL132-06S10 IRKEL132-06S10IRF IRKEL132-06S10A
IRKEL13210S10 IRKEL13210S10IRF IRKEL13210S10A
IRKEL132-10S10 IRKEL132-10S10IRF IRKEL132-10S10A
IRKEL13212S20 IRKEL13212S20IRF IRKEL13212S20A
IRKEL132-12S20 IRKEL132-12S20IRF IRKEL132-12S20A
IRKEL13214S20 IRKEL13214S20IRF IRKEL13214S20A
IRKEL132-14S20 IRKEL132-14S20IRF IRKEL132-14S20A
IRKEL240 06S10 IRKEL240 06S10IRF IRKEL240 06S10A
IRKEL240 10S10 IRKEL240 10S10IRF IRKEL240 10S10A
IRKEL240 12S20 IRKEL240 12S20IRF IRKEL240 12S20A
IRKEL240 14S20 IRKEL240 14S20IRF IRKEL240 14S20A
IRKEL240 20S30 IRKEL240 20S30IRF IRKEL240 20S30A
IRKEL240 25S30 IRKEL240 25S30IRF IRKEL240 25S30A
IRKEL24006S10 IRKEL24006S10IRF IRKEL24006S10A
IRKEL240-06S10 IRKEL240-06S10IRF IRKEL240-06S10A
IRKEL24010S10 IRKEL24010S10IRF IRKEL24010S10A
IRKEL240-10S10 IRKEL240-10S10IRF IRKEL240-10S10A
IRKEL24012S20 IRKEL24012S20IRF IRKEL24012S20A
IRKEL240-12S20 IRKEL240-12S20IRF IRKEL240-12S20A
IRKEL24014S20 IRKEL24014S20IRF IRKEL24014S20A
IRKEL240-14S20 IRKEL240-14S20IRF IRKEL240-14S20A
IRKEL24020S30 IRKEL24020S30IRF IRKEL24020S30A
IRKEL240-20S30 IRKEL240-20S30IRF IRKEL240-20S30A
IRKEL24025S30 IRKEL24025S30IRF IRKEL24025S30A
IRKEL240-25S30 IRKEL240-25S30IRF IRKEL240-25S30A
IRKF2D250 IRKF2D250IRF IRKF2D250A
IRKH¡­SerIeS IRKH¡­SerIeSIRF IRKH¡­SerIeSA
IRKH105 12 IRKH105 12IRF IRKH105 12A
IRKH105 16 IRKH105 16IRF IRKH105 16A
IRKH10504 IRKH10504IRF IRKH10504A
IRKH10506 IRKH10506IRF IRKH10506A
IRKH10508 IRKH10508IRF IRKH10508A
IRKH10510 IRKH10510IRF IRKH10510A
IRKH10512 IRKH10512IRF IRKH10512A
IRKH105-12 IRKH105-12IRF IRKH105-12A
IRKH10514 IRKH10514IRF IRKH10514A
IRKH10516 IRKH10516IRF IRKH10516A
IRKH105-16 IRKH105-16IRF IRKH105-16A
IRKH126 08 IRKH126 08IRF IRKH126 08A
IRKH12608 IRKH12608IRF IRKH12608A
IRKH126-08 IRKH126-08IRF IRKH126-08A
IRKH13112 IRKH13112IRF IRKH13112A
IRKH132 12 IRKH132 12IRF IRKH132 12A
IRKH13212 IRKH13212IRF IRKH13212A
IRKH132-12 IRKH132-12IRF IRKH132-12A
IRKH136 04 IRKH136 04IRF IRKH136 04A
IRKH136 08 IRKH136 08IRF IRKH136 08A
IRKH136 12 IRKH136 12IRF IRKH136 12A
IRKH136 14 IRKH136 14IRF IRKH136 14A
IRKH136 14D20 IRKH136 14D20IRF IRKH136 14D20A
IRKH136 16 IRKH136 16IRF IRKH136 16A
IRKH136 16D25 IRKH136 16D25IRF IRKH136 16D25A
IRKH13604 IRKH13604IRF IRKH13604A
IRKH136-04 IRKH136-04IRF IRKH136-04A
IRKH13608 IRKH13608IRF IRKH13608A
IRKH136-08 IRKH136-08IRF IRKH136-08A
IRKH13612 IRKH13612IRF IRKH13612A
IRKH136-12 IRKH136-12IRF IRKH136-12A
IRKH13614 IRKH13614IRF IRKH13614A
IRKH136-14 IRKH136-14IRF IRKH136-14A
IRKH13614D20 IRKH13614D20IRF IRKH13614D20A
IRKH136-14D20 IRKH136-14D20IRF IRKH136-14D20A
IRKH13616 IRKH13616IRF IRKH13616A
IRKH136-16 IRKH136-16IRF IRKH136-16A
IRKH13616D25 IRKH13616D25IRF IRKH13616D25A
IRKH136-16D25 IRKH136-16D25IRF IRKH136-16D25A
IRKH142 08 IRKH142 08IRF IRKH142 08A
IRKH142 12 IRKH142 12IRF IRKH142 12A
IRKH142 14D20 IRKH142 14D20IRF IRKH142 14D20A
IRKH142 16 IRKH142 16IRF IRKH142 16A
IRKH142 16D25 IRKH142 16D25IRF IRKH142 16D25A
IRKH142 18 IRKH142 18IRF IRKH142 18A
IRKH142 18D28 IRKH142 18D28IRF IRKH142 18D28A
IRKH142 20 IRKH142 20IRF IRKH142 20A
IRKH142 20D32 IRKH142 20D32IRF IRKH142 20D32A
IRKH14204 IRKH14204IRF IRKH14204A
IRKH14208 IRKH14208IRF IRKH14208A
IRKH142-08 IRKH142-08IRF IRKH142-08A
IRKH14212 IRKH14212IRF IRKH14212A
IRKH142-12 IRKH142-12IRF IRKH142-12A
IRKH14214 IRKH14214IRF IRKH14214A
IRKH14214D20 IRKH14214D20IRF IRKH14214D20A
IRKH142-14D20 IRKH142-14D20IRF IRKH142-14D20A
IRKH14216 IRKH14216IRF IRKH14216A
IRKH142-16 IRKH142-16IRF IRKH142-16A
IRKH14216D25 IRKH14216D25IRF IRKH14216D25A
IRKH142-16D25 IRKH142-16D25IRF IRKH142-16D25A
IRKH14218 IRKH14218IRF IRKH14218A
IRKH142-18 IRKH142-18IRF IRKH142-18A
IRKH14218D28 IRKH14218D28IRF IRKH14218D28A
IRKH142-18D28 IRKH142-18D28IRF IRKH142-18D28A
IRKH14220 IRKH14220IRF IRKH14220A
IRKH142-20 IRKH142-20IRF IRKH142-20A
IRKH14220D32 IRKH14220D32IRF IRKH14220D32A
IRKH142-20D32 IRKH142-20D32IRF IRKH142-20D32A
IRKH16112 IRKH16112IRF IRKH16112A
IRKH162 04 IRKH162 04IRF IRKH162 04A
IRKH162 08 IRKH162 08IRF IRKH162 08A
IRKH162 12 IRKH162 12IRF IRKH162 12A
IRKH162 14 IRKH162 14IRF IRKH162 14A
IRKH162 14D20 IRKH162 14D20IRF IRKH162 14D20A
IRKH162 16 IRKH162 16IRF IRKH162 16A
IRKH162 16D25 IRKH162 16D25IRF IRKH162 16D25A
IRKH16204 IRKH16204IRF IRKH16204A
IRKH162-04 IRKH162-04IRF IRKH162-04A
IRKH16208 IRKH16208IRF IRKH16208A
IRKH162-08 IRKH162-08IRF IRKH162-08A
IRKH16212 IRKH16212IRF IRKH16212A
IRKH162-12 IRKH162-12IRF IRKH162-12A
IRKH16214 IRKH16214IRF IRKH16214A
IRKH162-14 IRKH162-14IRF IRKH162-14A
IRKH16214D20 IRKH16214D20IRF IRKH16214D20A
IRKH162-14D20 IRKH162-14D20IRF IRKH162-14D20A
IRKH16216 IRKH16216IRF IRKH16216A
IRKH162-16 IRKH162-16IRF IRKH162-16A
IRKH16216D25 IRKH16216D25IRF IRKH16216D25A
IRKH162-16D25 IRKH162-16D25IRF IRKH162-16D25A
IRKH170 04 IRKH170 04IRF IRKH170 04A
IRKH170 08 IRKH170 08IRF IRKH170 08A
IRKH170 12 IRKH170 12IRF IRKH170 12A
IRKH170 14 IRKH170 14IRF IRKH170 14A
IRKH170 14D20 IRKH170 14D20IRF IRKH170 14D20A

                                                                                          
     
Home | Products | Line Card | Quote Request | Company Info | Site Map 
irf1 | irf2 | irf3 | irf4 irf5 | irf6 irf7 | irf8 irf9 | irf10  | irf11 | irf12 | irf13 | irf14 | irf15 | irf16 | irf17 | irf18 | irf19 | irf20 irf21 | irf22 | irf23 | irf24
561-226-8500 email: contact@electromechanicalparts.com
Copyright © 2005 www.electromechanicalparts.com