High power IGBT module

IGBT
IGBT resources

 
High voltage IGBT, power IGBT, IGBT circuit, IGBT transistor, IGBT circuit, IGBT inverter, IGBT transformer

  
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
IRKU23004 IRKU23004IRF IRKU23004A
IRKU230-04 IRKU230-04IRF IRKU230-04A
IRKU23006 IRKU23006IRF IRKU23006A
IRKU230-06 IRKU230-06IRF IRKU230-06A
IRKU23008 IRKU23008IRF IRKU23008A
IRKU230-08 IRKU230-08IRF IRKU230-08A
IRKU23010 IRKU23010IRF IRKU23010A
IRKU230-10 IRKU230-10IRF IRKU230-10A
IRKU23012 IRKU23012IRF IRKU23012A
IRKU230-12 IRKU230-12IRF IRKU230-12A
IRKU23014 IRKU23014IRF IRKU23014A
IRKU230-14 IRKU230-14IRF IRKU230-14A
IRKU23016 IRKU23016IRF IRKU23016A
IRKU230-16 IRKU230-16IRF IRKU230-16A
IRKU250 04 IRKU250 04IRF IRKU250 04A
IRKU250 06 IRKU250 06IRF IRKU250 06A
IRKU250 08 IRKU250 08IRF IRKU250 08A
IRKU250 10 IRKU250 10IRF IRKU250 10A
IRKU250 12 IRKU250 12IRF IRKU250 12A
IRKU250 14 IRKU250 14IRF IRKU250 14A
IRKU250 16 IRKU250 16IRF IRKU250 16A
IRKU25004 IRKU25004IRF IRKU25004A
IRKU250-04 IRKU250-04IRF IRKU250-04A
IRKU25006 IRKU25006IRF IRKU25006A
IRKU250-06 IRKU250-06IRF IRKU250-06A
IRKU25008 IRKU25008IRF IRKU25008A
IRKU250-08 IRKU250-08IRF IRKU250-08A
IRKU25010 IRKU25010IRF IRKU25010A
IRKU250-10 IRKU250-10IRF IRKU250-10A
IRKU25012 IRKU25012IRF IRKU25012A
IRKU250-12 IRKU250-12IRF IRKU250-12A
IRKU25014 IRKU25014IRF IRKU25014A
IRKU250-14 IRKU250-14IRF IRKU250-14A
IRKU25016 IRKU25016IRF IRKU25016A
IRKU250-16 IRKU250-16IRF IRKU250-16A
IRKU26 04 IRKU26 04IRF IRKU26 04A
IRKU26 06 IRKU26 06IRF IRKU26 06A
IRKU26 08 IRKU26 08IRF IRKU26 08A
IRKU26 10 IRKU26 10IRF IRKU26 10A
IRKU26 12 IRKU26 12IRF IRKU26 12A
IRKU2604 IRKU2604IRF IRKU2604A
IRKU26-04 IRKU26-04IRF IRKU26-04A
IRKU2606 IRKU2606IRF IRKU2606A
IRKU26-06 IRKU26-06IRF IRKU26-06A
IRKU2608 IRKU2608IRF IRKU2608A
IRKU26-08 IRKU26-08IRF IRKU26-08A
IRKU2610 IRKU2610IRF IRKU2610A
IRKU26-10 IRKU26-10IRF IRKU26-10A
IRKU2612 IRKU2612IRF IRKU2612A
IRKU26-12 IRKU26-12IRF IRKU26-12A
IRKU4104 IRKU4104IRF IRKU4104A
IRKU4106 IRKU4106IRF IRKU4106A
IRKU4108 IRKU4108IRF IRKU4108A
IRKU4110 IRKU4110IRF IRKU4110A
IRKU4112 IRKU4112IRF IRKU4112A
IRKU4114 IRKU4114IRF IRKU4114A
IRKU4116 IRKU4116IRF IRKU4116A
IRKU5604 IRKU5604IRF IRKU5604A
IRKU5606 IRKU5606IRF IRKU5606A
IRKU5608 IRKU5608IRF IRKU5608A
IRKU5610 IRKU5610IRF IRKU5610A
IRKU5612 IRKU5612IRF IRKU5612A
IRKU5614 IRKU5614IRF IRKU5614A
IRKU5616 IRKU5616IRF IRKU5616A
IRKU7104 IRKU7104IRF IRKU7104A
IRKU7106 IRKU7106IRF IRKU7106A
IRKU7108 IRKU7108IRF IRKU7108A
IRKU7110 IRKU7110IRF IRKU7110A
IRKU7112 IRKU7112IRF IRKU7112A
IRKU7114 IRKU7114IRF IRKU7114A
IRKU7116 IRKU7116IRF IRKU7116A
IRKU9104 IRKU9104IRF IRKU9104A
IRKU9106 IRKU9106IRF IRKU9106A
IRKU9108 IRKU9108IRF IRKU9108A
IRKU9110 IRKU9110IRF IRKU9110A
IRKU9112 IRKU9112IRF IRKU9112A
IRKU9112AS90 IRKU9112AS90IRF IRKU9112AS90A
IRKU9114 IRKU9114IRF IRKU9114A
IRKU9116 IRKU9116IRF IRKU9116A
IRKUF180 04HJ IRKUF180 04HJIRF IRKUF180 04HJA
IRKUF180 04HK IRKUF180 04HKIRF IRKUF180 04HKA
IRKUF180 08HJ IRKUF180 08HJIRF IRKUF180 08HJA
IRKUF180 08HK IRKUF180 08HKIRF IRKUF180 08HKA
IRKUF180 12HJ IRKUF180 12HJIRF IRKUF180 12HJA
IRKUF180 12HK IRKUF180 12HKIRF IRKUF180 12HKA
IRKUF18004HJ IRKUF18004HJIRF IRKUF18004HJA
IRKUF180-04HJ IRKUF180-04HJIRF IRKUF180-04HJA
IRKUF18004HK IRKUF18004HKIRF IRKUF18004HKA
IRKUF180-04HK IRKUF180-04HKIRF IRKUF180-04HKA
IRKUF18008HJ IRKUF18008HJIRF IRKUF18008HJA
IRKUF180-08HJ IRKUF180-08HJIRF IRKUF180-08HJA
IRKUF18008HK IRKUF18008HKIRF IRKUF18008HKA
IRKUF180-08HK IRKUF180-08HKIRF IRKUF180-08HKA
IRKUF18012HJ IRKUF18012HJIRF IRKUF18012HJA
IRKUF180-12HJ IRKUF180-12HJIRF IRKUF180-12HJA
IRKUF18012HK IRKUF18012HKIRF IRKUF18012HKA
IRKUF180-12HK IRKUF180-12HKIRF IRKUF180-12HKA
IRKUF200 04HJ IRKUF200 04HJIRF IRKUF200 04HJA
IRKUF200 04HK IRKUF200 04HKIRF IRKUF200 04HKA
IRKUF200 08HJ IRKUF200 08HJIRF IRKUF200 08HJA
IRKUF200 08HK IRKUF200 08HKIRF IRKUF200 08HKA
IRKUF200 12HJ IRKUF200 12HJIRF IRKUF200 12HJA
IRKUF200 12HK IRKUF200 12HKIRF IRKUF200 12HKA
IRKUF20004HJ IRKUF20004HJIRF IRKUF20004HJA
IRKUF200-04HJ IRKUF200-04HJIRF IRKUF200-04HJA
IRKUF20004HK IRKUF20004HKIRF IRKUF20004HKA
IRKUF200-04HK IRKUF200-04HKIRF IRKUF200-04HKA
IRKUF20008HJ IRKUF20008HJIRF IRKUF20008HJA
IRKUF200-08HJ IRKUF200-08HJIRF IRKUF200-08HJA
IRKUF20008HK IRKUF20008HKIRF IRKUF20008HKA
IRKUF200-08HK IRKUF200-08HKIRF IRKUF200-08HKA
IRKUF20012HJ IRKUF20012HJIRF IRKUF20012HJA
IRKUF200-12HJ IRKUF200-12HJIRF IRKUF200-12HJA
IRKUF20012HK IRKUF20012HKIRF IRKUF20012HKA
IRKUF200-12HK IRKUF200-12HKIRF IRKUF200-12HKA
IRKV10504 IRKV10504IRF IRKV10504A
IRKV10506 IRKV10506IRF IRKV10506A
IRKV10508 IRKV10508IRF IRKV10508A
IRKV10510 IRKV10510IRF IRKV10510A
IRKV10512 IRKV10512IRF IRKV10512A
IRKV10514 IRKV10514IRF IRKV10514A
IRKV10516 IRKV10516IRF IRKV10516A
IRKV170 04 IRKV170 04IRF IRKV170 04A
IRKV170 06 IRKV170 06IRF IRKV170 06A
IRKV170 08 IRKV170 08IRF IRKV170 08A
IRKV170 10 IRKV170 10IRF IRKV170 10A
IRKV170 12 IRKV170 12IRF IRKV170 12A
IRKV170 14 IRKV170 14IRF IRKV170 14A
IRKV170 16 IRKV170 16IRF IRKV170 16A
IRKV17004 IRKV17004IRF IRKV17004A
IRKV170-04 IRKV170-04IRF IRKV170-04A
IRKV17006 IRKV17006IRF IRKV17006A
IRKV170-06 IRKV170-06IRF IRKV170-06A
IRKV17008 IRKV17008IRF IRKV17008A
IRKV170-08 IRKV170-08IRF IRKV170-08A
IRKV17010 IRKV17010IRF IRKV17010A
IRKV170-10 IRKV170-10IRF IRKV170-10A
IRKV17012 IRKV17012IRF IRKV17012A
IRKV170-12 IRKV170-12IRF IRKV170-12A
IRKV17014 IRKV17014IRF IRKV17014A
IRKV170-14 IRKV170-14IRF IRKV170-14A
IRKV17016 IRKV17016IRF IRKV17016A
IRKV170-16 IRKV170-16IRF IRKV170-16A
IRKV230 04 IRKV230 04IRF IRKV230 04A
IRKV230 06 IRKV230 06IRF IRKV230 06A
IRKV230 08 IRKV230 08IRF IRKV230 08A
IRKV230 10 IRKV230 10IRF IRKV230 10A
IRKV230 12 IRKV230 12IRF IRKV230 12A
IRKV230 14 IRKV230 14IRF IRKV230 14A
IRKV230 16 IRKV230 16IRF IRKV230 16A
IRKV23004 IRKV23004IRF IRKV23004A
IRKV230-04 IRKV230-04IRF IRKV230-04A
IRKV23006 IRKV23006IRF IRKV23006A
IRKV230-06 IRKV230-06IRF IRKV230-06A
IRKV23008 IRKV23008IRF IRKV23008A
IRKV230-08 IRKV230-08IRF IRKV230-08A
IRKV23010 IRKV23010IRF IRKV23010A
IRKV230-10 IRKV230-10IRF IRKV230-10A
IRKV23012 IRKV23012IRF IRKV23012A
IRKV230-12 IRKV230-12IRF IRKV230-12A
IRKV23014 IRKV23014IRF IRKV23014A
IRKV230-14 IRKV230-14IRF IRKV230-14A
IRKV23016 IRKV23016IRF IRKV23016A
IRKV230-16 IRKV230-16IRF IRKV230-16A
IRKV250 04 IRKV250 04IRF IRKV250 04A
IRKV250 06 IRKV250 06IRF IRKV250 06A
IRKV250 08 IRKV250 08IRF IRKV250 08A
IRKV250 10 IRKV250 10IRF IRKV250 10A
IRKV250 12 IRKV250 12IRF IRKV250 12A
IRKV250 14 IRKV250 14IRF IRKV250 14A
IRKV250 16 IRKV250 16IRF IRKV250 16A
IRKV25004 IRKV25004IRF IRKV25004A
IRKV250-04 IRKV250-04IRF IRKV250-04A
IRKV25006 IRKV25006IRF IRKV25006A
IRKV250-06 IRKV250-06IRF IRKV250-06A
IRKV25008 IRKV25008IRF IRKV25008A
IRKV250-08 IRKV250-08IRF IRKV250-08A
IRKV25010 IRKV25010IRF IRKV25010A
IRKV250-10 IRKV250-10IRF IRKV250-10A
IRKV25012 IRKV25012IRF IRKV25012A
IRKV250-12 IRKV250-12IRF IRKV250-12A
IRKV25014 IRKV25014IRF IRKV25014A
IRKV250-14 IRKV250-14IRF IRKV250-14A
IRKV25016 IRKV25016IRF IRKV25016A
IRKV250-16 IRKV250-16IRF IRKV250-16A
IRKV26 14 IRKV26 14IRF IRKV26 14A
IRKV26 16 IRKV26 16IRF IRKV26 16A
IRKV2614 IRKV2614IRF IRKV2614A
IRKV26-14 IRKV26-14IRF IRKV26-14A
IRKV2616 IRKV2616IRF IRKV2616A
IRKV26-16 IRKV26-16IRF IRKV26-16A
IRKV4104 IRKV4104IRF IRKV4104A
IRKV4106 IRKV4106IRF IRKV4106A
IRKV4108 IRKV4108IRF IRKV4108A
IRKV4110 IRKV4110IRF IRKV4110A
IRKV4112 IRKV4112IRF IRKV4112A
IRKV4114 IRKV4114IRF IRKV4114A
IRKV4116 IRKV4116IRF IRKV4116A
IRKV5604 IRKV5604IRF IRKV5604A
IRKV5606 IRKV5606IRF IRKV5606A
IRKV5608 IRKV5608IRF IRKV5608A
IRKV5610 IRKV5610IRF IRKV5610A
IRKV5612 IRKV5612IRF IRKV5612A
IRKV5614 IRKV5614IRF IRKV5614A
IRKV5616 IRKV5616IRF IRKV5616A
IRKV7104 IRKV7104IRF IRKV7104A
IRKV7106 IRKV7106IRF IRKV7106A
IRKV7108 IRKV7108IRF IRKV7108A
IRKV7110 IRKV7110IRF IRKV7110A
IRKV7112 IRKV7112IRF IRKV7112A
IRKV7114 IRKV7114IRF IRKV7114A
IRKV7116 IRKV7116IRF IRKV7116A
IRKV9104 IRKV9104IRF IRKV9104A
IRKV9106 IRKV9106IRF IRKV9106A
IRKV9108 IRKV9108IRF IRKV9108A
IRKV9110 IRKV9110IRF IRKV9110A
IRKV9112 IRKV9112IRF IRKV9112A
IRKV9114 IRKV9114IRF IRKV9114A
IRKV9116 IRKV9116IRF IRKV9116A
IRKVF180 04HJ IRKVF180 04HJIRF IRKVF180 04HJA
IRKVF180 04HK IRKVF180 04HKIRF IRKVF180 04HKA
IRKVF180 08HJ IRKVF180 08HJIRF IRKVF180 08HJA
IRKVF180 08HK IRKVF180 08HKIRF IRKVF180 08HKA
IRKVF180 12HJ IRKVF180 12HJIRF IRKVF180 12HJA
IRKVF180 12HK IRKVF180 12HKIRF IRKVF180 12HKA
IRKVF18004HJ IRKVF18004HJIRF IRKVF18004HJA
IRKVF180-04HJ IRKVF180-04HJIRF IRKVF180-04HJA
IRKVF18004HK IRKVF18004HKIRF IRKVF18004HKA
IRKVF180-04HK IRKVF180-04HKIRF IRKVF180-04HKA
IRKVF18008HJ IRKVF18008HJIRF IRKVF18008HJA
IRKVF180-08HJ IRKVF180-08HJIRF IRKVF180-08HJA
IRKVF18008HK IRKVF18008HKIRF IRKVF18008HKA
IRKVF180-08HK IRKVF180-08HKIRF IRKVF180-08HKA
IRKVF18012HJ IRKVF18012HJIRF IRKVF18012HJA
IRKVF180-12HJ IRKVF180-12HJIRF IRKVF180-12HJA
IRKVF18012HK IRKVF18012HKIRF IRKVF18012HKA
IRKVF180-12HK IRKVF180-12HKIRF IRKVF180-12HKA
IRKVF200 04HJ IRKVF200 04HJIRF IRKVF200 04HJA
IRKVF200 04HK IRKVF200 04HKIRF IRKVF200 04HKA
IRKVF200 08HJ IRKVF200 08HJIRF IRKVF200 08HJA
IRKVF200 08HK IRKVF200 08HKIRF IRKVF200 08HKA
IRKVF200 12HJ IRKVF200 12HJIRF IRKVF200 12HJA
IRKVF200 12HK IRKVF200 12HKIRF IRKVF200 12HKA
IRKVF20004HJ IRKVF20004HJIRF IRKVF20004HJA
IRKVF200-04HJ IRKVF200-04HJIRF IRKVF200-04HJA
IRKVF20004HK IRKVF20004HKIRF IRKVF20004HKA
IRKVF200-04HK IRKVF200-04HKIRF IRKVF200-04HKA
IRKVF20008HJ IRKVF20008HJIRF IRKVF20008HJA
IRKVF200-08HJ IRKVF200-08HJIRF IRKVF200-08HJA
IRKVF20008HK IRKVF20008HKIRF IRKVF20008HKA
IRKVF200-08HK IRKVF200-08HKIRF IRKVF200-08HKA
IRKVF20012HJ IRKVF20012HJIRF IRKVF20012HJA
IRKVF200-12HJ IRKVF200-12HJIRF IRKVF200-12HJA
IRKVF20012HK IRKVF20012HKIRF IRKVF20012HKA
IRKVF200-12HK IRKVF200-12HKIRF IRKVF200-12HKA
IRL 3103 IRL 3103IRF IRL 3103A
IRL 3103S IRL 3103SIRF IRL 3103SA
IRL 3103STRL IRL 3103STRLIRF IRL 3103STRLA
IRL 530S IRL 530SIRF IRL 530SA
IRL 610A IRL 610AIRF IRL 610AA
IRL 640A IRL 640AIRF IRL 640AA
IRL014ATF IRL014ATFIRF IRL014ATFA
IRL014TR IRL014TRIRF IRL014TRA
IRL024622 IRL024622IRF IRL024622A
IRL1004 IRL1004IRF IRL1004A
IRL10045 IRL10045IRF IRL10045A
IRL1004L IRL1004LIRF IRL1004LA
IRL1004S IRL1004SIRF IRL1004SA
IRL1004STRL IRL1004STRLIRF IRL1004STRLA
IRL1004STRL D2PAK,0.8KRL03 IRL1004STRL D2PAK,0.8KRL03IRF IRL1004STRL D2PAK,0.8KRL03A
IRL1004STRL(D2PAK,0.8KRL)03 IRL1004STRL(D2PAK,0.8KRL)03IRF IRL1004STRL(D2PAK,0.8KRL)03A
IRL1004STRLD2PAK,0.8KRL03 IRL1004STRLD2PAK,0.8KRL03IRF IRL1004STRLD2PAK,0.8KRL03A
IRL1004STRLD2PAK0.8KRL03 IRL1004STRLD2PAK0.8KRL03IRF IRL1004STRLD2PAK0.8KRL03A
IRL1015 IRL1015IRF IRL1015A
IRL103DIS IRL103DISIRF IRL103DISA
IRL110 IRL110IRF IRL110A
IRL1104 IRL1104IRF IRL1104A
IRL1104L IRL1104LIRF IRL1104LA
IRL1104S IRL1104SIRF IRL1104SA
IRL1104STRL IRL1104STRLIRF IRL1104STRLA
IRL110V IRL110VIRF IRL110VA
IRL1205 IRL1205IRF IRL1205A
IRL1244N IRL1244NIRF IRL1244NA
IRL1404 IRL1404IRF IRL1404A
IRL1404S IRL1404SIRF IRL1404SA
IRL1404S D2PAKDC04 IRL1404S D2PAKDC04IRF IRL1404S D2PAKDC04A
IRL1404S(D2PAK)DC04 IRL1404S(D2PAK)DC04IRF IRL1404S(D2PAK)DC04A
IRL1404SD2PAKDC04 IRL1404SD2PAKDC04IRF IRL1404SD2PAKDC04A
IRL14S IRL14SIRF IRL14SA
IRL1520G IRL1520GIRF IRL1520GA
IRL1530 IRL1530IRF IRL1530A
IRL1530G IRL1530GIRF IRL1530GA
IRL1540G IRL1540GIRF IRL1540GA
IRL1620A IRL1620AIRF IRL1620AA
IRL1620A共阴 IRL1620A共阴IRF IRL1620A共阴A
IRL1Z34G IRL1Z34GIRF IRL1Z34GA
IRL2003NS IRL2003NSIRF IRL2003NSA
IRL2073 IRL2073IRF IRL2073A
IRL2131S IRL2131SIRF IRL2131SA
IRL214 IRL214IRF IRL214A
IRL2203 IRL2203IRF IRL2203A
IRL2203N IRL2203NIRF IRL2203NA
IRL2203NL IRL2203NLIRF IRL2203NLA
IRL2203NS IRL2203NSIRF IRL2203NSA
IRL2203NS TRR IRL2203NS TRRIRF IRL2203NS TRRA
IRL2203NSRL IRL2203NSRLIRF IRL2203NSRLA
IRL2203NSTRL IRL2203NSTRLIRF IRL2203NSTRLA
IRL2203NSTRR IRL2203NSTRRIRF IRL2203NSTRRA
IRL2203NS-TRR IRL2203NS-TRRIRF IRL2203NS-TRRA
IRL2203S IRL2203SIRF IRL2203SA
IRL22O3 IRL22O3IRF IRL22O3A
IRL22O3N IRL22O3NIRF IRL22O3NA
IRL22O3NSTRR IRL22O3NSTRRIRF IRL22O3NSTRRA
IRL2315 IRL2315IRF IRL2315A
IRL244 IRL244IRF IRL244A
IRL244N IRL244NIRF IRL244NA
IRL24NS IRL24NSIRF IRL24NSA
IRL2505 IRL2505IRF IRL2505A
IRL2505L IRL2505LIRF IRL2505LA
IRL2505S IRL2505SIRF IRL2505SA

                                                                                          
     
Home | Products | Line Card | Quote Request | Company Info | Site Map 
irf1 | irf2 | irf3 | irf4 irf5 | irf6 irf7 | irf8 irf9 | irf10  | irf11 | irf12 | irf13 | irf14 | irf15 | irf16 | irf17 | irf18 | irf19 | irf20 irf21 | irf22 | irf23 | irf24
561-226-8500 email: contact@electromechanicalparts.com
Copyright 2005 www.electromechanicalparts.com