High power IGBT module

IGBT
IGBT resources

 
High voltage IGBT, power IGBT, IGBT circuit, IGBT transistor, IGBT circuit, IGBT inverter, IGBT transformer

  
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
IRKH170 16 IRKH170 16IRF IRKH170 16A
IRKH170 16D25 IRKH170 16D25IRF IRKH170 16D25A
IRKH17004 IRKH17004IRF IRKH17004A
IRKH170-04 IRKH170-04IRF IRKH170-04A
IRKH17008 IRKH17008IRF IRKH17008A
IRKH170-08 IRKH170-08IRF IRKH170-08A
IRKH17012 IRKH17012IRF IRKH17012A
IRKH170-12 IRKH170-12IRF IRKH170-12A
IRKH17014 IRKH17014IRF IRKH17014A
IRKH170-14 IRKH170-14IRF IRKH170-14A
IRKH17014D20 IRKH17014D20IRF IRKH17014D20A
IRKH170-14D20 IRKH170-14D20IRF IRKH170-14D20A
IRKH17016 IRKH17016IRF IRKH17016A
IRKH170-16 IRKH170-16IRF IRKH170-16A
IRKH17016D25 IRKH17016D25IRF IRKH17016D25A
IRKH170-16D25 IRKH170-16D25IRF IRKH170-16D25A
IRKH21012 IRKH21012IRF IRKH21012A
IRKH230 08 IRKH230 08IRF IRKH230 08A
IRKH230 12 IRKH230 12IRF IRKH230 12A
IRKH230 14D20 IRKH230 14D20IRF IRKH230 14D20A
IRKH230 16 IRKH230 16IRF IRKH230 16A
IRKH230 16D25 IRKH230 16D25IRF IRKH230 16D25A
IRKH230 18 IRKH230 18IRF IRKH230 18A
IRKH230 18D28 IRKH230 18D28IRF IRKH230 18D28A
IRKH230 20 IRKH230 20IRF IRKH230 20A
IRKH230 20D32 IRKH230 20D32IRF IRKH230 20D32A
IRKH23008 IRKH23008IRF IRKH23008A
IRKH230-08 IRKH230-08IRF IRKH230-08A
IRKH23012 IRKH23012IRF IRKH23012A
IRKH230-12 IRKH230-12IRF IRKH230-12A
IRKH23014D20 IRKH23014D20IRF IRKH23014D20A
IRKH230-14D20 IRKH230-14D20IRF IRKH230-14D20A
IRKH23016 IRKH23016IRF IRKH23016A
IRKH230-16 IRKH230-16IRF IRKH230-16A
IRKH23016D25 IRKH23016D25IRF IRKH23016D25A
IRKH230-16D25 IRKH230-16D25IRF IRKH230-16D25A
IRKH23018 IRKH23018IRF IRKH23018A
IRKH230-18 IRKH230-18IRF IRKH230-18A
IRKH23018D28 IRKH23018D28IRF IRKH23018D28A
IRKH230-18D28 IRKH230-18D28IRF IRKH230-18D28A
IRKH23020 IRKH23020IRF IRKH23020A
IRKH230-20 IRKH230-20IRF IRKH230-20A
IRKH23020D32 IRKH23020D32IRF IRKH23020D32A
IRKH230-20D32 IRKH230-20D32IRF IRKH230-20D32A
IRKH25 12 IRKH25 12IRF IRKH25 12A
IRKH250 04 IRKH250 04IRF IRKH250 04A
IRKH250 08 IRKH250 08IRF IRKH250 08A
IRKH250 12 IRKH250 12IRF IRKH250 12A
IRKH250 14 IRKH250 14IRF IRKH250 14A
IRKH250 14D20 IRKH250 14D20IRF IRKH250 14D20A
IRKH250 16 IRKH250 16IRF IRKH250 16A
IRKH250 16D25 IRKH250 16D25IRF IRKH250 16D25A
IRKH25004 IRKH25004IRF IRKH25004A
IRKH250-04 IRKH250-04IRF IRKH250-04A
IRKH25008 IRKH25008IRF IRKH25008A
IRKH250-08 IRKH250-08IRF IRKH250-08A
IRKH25012 IRKH25012IRF IRKH25012A
IRKH250-12 IRKH250-12IRF IRKH250-12A
IRKH25014 IRKH25014IRF IRKH25014A
IRKH250-14 IRKH250-14IRF IRKH250-14A
IRKH25014D20 IRKH25014D20IRF IRKH25014D20A
IRKH250-14D20 IRKH250-14D20IRF IRKH250-14D20A
IRKH25016 IRKH25016IRF IRKH25016A
IRKH250-16 IRKH250-16IRF IRKH250-16A
IRKH25016D25 IRKH25016D25IRF IRKH25016D25A
IRKH250-16D25 IRKH250-16D25IRF IRKH250-16D25A
IRKH2512 IRKH2512IRF IRKH2512A
IRKH25-12 IRKH25-12IRF IRKH25-12A
IRKH26 04 IRKH26 04IRF IRKH26 04A
IRKH26 06 IRKH26 06IRF IRKH26 06A
IRKH26 12 IRKH26 12IRF IRKH26 12A
IRKH26 12IRKH41 12 IRKH26 12IRKH41 12IRF IRKH26 12IRKH41 12A
IRKH26 16 IRKH26 16IRF IRKH26 16A
IRKH2604 IRKH2604IRF IRKH2604A
IRKH26-04 IRKH26-04IRF IRKH26-04A
IRKH2606 IRKH2606IRF IRKH2606A
IRKH26-06 IRKH26-06IRF IRKH26-06A
IRKH2608 IRKH2608IRF IRKH2608A
IRKH2610 IRKH2610IRF IRKH2610A
IRKH2612 IRKH2612IRF IRKH2612A
IRKH26-12 IRKH26-12IRF IRKH26-12A
IRKH2612IRKH4112 IRKH2612IRKH4112IRF IRKH2612IRKH4112A
IRKH26-12IRKH41-12 IRKH26-12IRKH41-12IRF IRKH26-12IRKH41-12A
IRKH2614 IRKH2614IRF IRKH2614A
IRKH2616 IRKH2616IRF IRKH2616A
IRKH26-16 IRKH26-16IRF IRKH26-16A
IRKH330 08 IRKH330 08IRF IRKH330 08A
IRKH330 12 IRKH330 12IRF IRKH330 12A
IRKH330 16 IRKH330 16IRF IRKH330 16A
IRKH33008 IRKH33008IRF IRKH33008A
IRKH330-08 IRKH330-08IRF IRKH330-08A
IRKH33012 IRKH33012IRF IRKH33012A
IRKH330-12 IRKH330-12IRF IRKH330-12A
IRKH33016 IRKH33016IRF IRKH33016A
IRKH330-16 IRKH330-16IRF IRKH330-16A
IRKH40 12 IRKH40 12IRF IRKH40 12A
IRKH4012 IRKH4012IRF IRKH4012A
IRKH40-12 IRKH40-12IRF IRKH40-12A
IRKH41 06 IRKH41 06IRF IRKH41 06A
IRKH41 08 IRKH41 08IRF IRKH41 08A
IRKH41 12 IRKH41 12IRF IRKH41 12A
IRKH41 16 IRKH41 16IRF IRKH41 16A
IrkH4104 IrkH4104IRF IrkH4104A
IRKH4106 IRKH4106IRF IRKH4106A
IRKH41-06 IRKH41-06IRF IRKH41-06A
IRKH4106A IRKH4106AIRF IRKH4106AA
IRKH4108 IRKH4108IRF IRKH4108A
IRKH41-08 IRKH41-08IRF IRKH41-08A
IRKH4110 IRKH4110IRF IRKH4110A
IRKH4112 IRKH4112IRF IRKH4112A
IRKH41-12 IRKH41-12IRF IRKH41-12A
IRKH4114 IRKH4114IRF IRKH4114A
IRKH4116 IRKH4116IRF IRKH4116A
IRKH41-16 IRKH41-16IRF IRKH41-16A
IRKH42 06 IRKH42 06IRF IRKH42 06A
IRKH4206 IRKH4206IRF IRKH4206A
IRKH42-06 IRKH42-06IRF IRKH42-06A
IRKH430 16 IRKH430 16IRF IRKH430 16A
IRKH430 18 IRKH430 18IRF IRKH430 18A
IRKH430 20 IRKH430 20IRF IRKH430 20A
IRKH43016 IRKH43016IRF IRKH43016A
IRKH430-16 IRKH430-16IRF IRKH430-16A
IRKH43018 IRKH43018IRF IRKH43018A
IRKH430-18 IRKH430-18IRF IRKH430-18A
IRKH43020 IRKH43020IRF IRKH43020A
IRKH430-20 IRKH430-20IRF IRKH430-20A
IRKH500 08 IRKH500 08IRF IRKH500 08A
IRKH500 12 IRKH500 12IRF IRKH500 12A
IRKH500 14 IRKH500 14IRF IRKH500 14A
IRKH500 16 IRKH500 16IRF IRKH500 16A
IRKH50008 IRKH50008IRF IRKH50008A
IRKH500-08 IRKH500-08IRF IRKH500-08A
IRKH50012 IRKH50012IRF IRKH50012A
IRKH500-12 IRKH500-12IRF IRKH500-12A
IRKH50014 IRKH50014IRF IRKH50014A
IRKH500-14 IRKH500-14IRF IRKH500-14A
IRKH50016 IRKH50016IRF IRKH50016A
IRKH500-16 IRKH500-16IRF IRKH500-16A
IRKH56 04 IRKH56 04IRF IRKH56 04A
IRKH56 08 IRKH56 08IRF IRKH56 08A
IRKH56 12 IRKH56 12IRF IRKH56 12A
IRKH56 16 IRKH56 16IRF IRKH56 16A
IRKH5604 IRKH5604IRF IRKH5604A
IRKH56-04 IRKH56-04IRF IRKH56-04A
IRKH5606 IRKH5606IRF IRKH5606A
IRKH5606A IRKH5606AIRF IRKH5606AA
IRKH5608 IRKH5608IRF IRKH5608A
IRKH56-08 IRKH56-08IRF IRKH56-08A
IRKH5610 IRKH5610IRF IRKH5610A
IRKH5612 IRKH5612IRF IRKH5612A
IRKH56-12 IRKH56-12IRF IRKH56-12A
IRKH5614 IRKH5614IRF IRKH5614A
IRKH5616 IRKH5616IRF IRKH5616A
IRKH56-16 IRKH56-16IRF IRKH56-16A
IRKH71 08 IRKH71 08IRF IRKH71 08A
IRKH71 12 IRKH71 12IRF IRKH71 12A
IRKH71 16 IRKH71 16IRF IRKH71 16A
IRKH7104 IRKH7104IRF IRKH7104A
IRKH7106 IRKH7106IRF IRKH7106A
IRKH7108 IRKH7108IRF IRKH7108A
IRKH71-08 IRKH71-08IRF IRKH71-08A
IRKH7110 IRKH7110IRF IRKH7110A
IRKH7112 IRKH7112IRF IRKH7112A
IRKH71-12 IRKH71-12IRF IRKH71-12A
IRKH7114 IRKH7114IRF IRKH7114A
IRKH7116 IRKH7116IRF IRKH7116A
IRKH71-16 IRKH71-16IRF IRKH71-16A
IRKH72 10 MTX IRKH72 10 MTXIRF IRKH72 10 MTXA
IRKH72-10(MTX) IRKH72-10(MTX)IRF IRKH72-10(MTX)A
IRKH7210MTX IRKH7210MTXIRF IRKH7210MTXA
IRKH91 04 IRKH91 04IRF IRKH91 04A
IRKH91 06 IRKH91 06IRF IRKH91 06A
IRKH91 08 IRKH91 08IRF IRKH91 08A
IRKH91 12 IRKH91 12IRF IRKH91 12A
IRKH91 16 IRKH91 16IRF IRKH91 16A
IRKH9104 IRKH9104IRF IRKH9104A
IRKH91-04 IRKH91-04IRF IRKH91-04A
IRKH9106 IRKH9106IRF IRKH9106A
IRKH91-06 IRKH91-06IRF IRKH91-06A
IRKH9106A IRKH9106AIRF IRKH9106AA
IRKH9108 IRKH9108IRF IRKH9108A
IRKH91-08 IRKH91-08IRF IRKH91-08A
IRKH9110 IRKH9110IRF IRKH9110A
IRKH9112 IRKH9112IRF IRKH9112A
IRKH91-12 IRKH91-12IRF IRKH91-12A
IRKH9112A IRKH9112AIRF IRKH9112AA
IRKH9114 IRKH9114IRF IRKH9114A
IRKH9116 IRKH9116IRF IRKH9116A
IRKH91-16 IRKH91-16IRF IRKH91-16A
IRKH92 10 MTX IRKH92 10 MTXIRF IRKH92 10 MTXA
IRKH92-10(MTX) IRKH92-10(MTX)IRF IRKH92-10(MTX)A
IRKH9210MTX IRKH9210MTXIRF IRKH9210MTXA
IRKHF102 06HJ IRKHF102 06HJIRF IRKHF102 06HJA
IRKHF102 06HK IRKHF102 06HKIRF IRKHF102 06HKA
IRKHF102 08HJ IRKHF102 08HJIRF IRKHF102 08HJA
IRKHF102 08HK IRKHF102 08HKIRF IRKHF102 08HKA
IRKHF102 12HJ IRKHF102 12HJIRF IRKHF102 12HJA
IRKHF102 12HK IRKHF102 12HKIRF IRKHF102 12HKA
IRKHF10206HJ IRKHF10206HJIRF IRKHF10206HJA
IRKHF102-06HJ IRKHF102-06HJIRF IRKHF102-06HJA
IRKHF10206HK IRKHF10206HKIRF IRKHF10206HKA
IRKHF102-06HK IRKHF102-06HKIRF IRKHF102-06HKA
IRKHF10208HJ IRKHF10208HJIRF IRKHF10208HJA
IRKHF102-08HJ IRKHF102-08HJIRF IRKHF102-08HJA
IRKHF10208HK IRKHF10208HKIRF IRKHF10208HKA
IRKHF102-08HK IRKHF102-08HKIRF IRKHF102-08HKA
IRKHF10212HJ IRKHF10212HJIRF IRKHF10212HJA
IRKHF102-12HJ IRKHF102-12HJIRF IRKHF102-12HJA
IRKHF10212HK IRKHF10212HKIRF IRKHF10212HKA
IRKHF102-12HK IRKHF102-12HKIRF IRKHF102-12HKA
IRKHF112 04HL IRKHF112 04HLIRF IRKHF112 04HLA
IRKHF112 04HN IRKHF112 04HNIRF IRKHF112 04HNA
IRKHF112 08HL IRKHF112 08HLIRF IRKHF112 08HLA
IRKHF112 08HN IRKHF112 08HNIRF IRKHF112 08HNA
IRKHF11204HL IRKHF11204HLIRF IRKHF11204HLA
IRKHF112-04HL IRKHF112-04HLIRF IRKHF112-04HLA
IRKHF11204HN IRKHF11204HNIRF IRKHF11204HNA
IRKHF112-04HN IRKHF112-04HNIRF IRKHF112-04HNA
IRKHF11208HL IRKHF11208HLIRF IRKHF11208HLA
IRKHF112-08HL IRKHF112-08HLIRF IRKHF112-08HLA
IRKHF11208HN IRKHF11208HNIRF IRKHF11208HNA
IRKHF112-08HN IRKHF112-08HNIRF IRKHF112-08HNA
IRKHF132 04HL IRKHF132 04HLIRF IRKHF132 04HLA
IRKHF132 08HL IRKHF132 08HLIRF IRKHF132 08HLA
IRKHF13204HL IRKHF13204HLIRF IRKHF13204HLA
IRKHF132-04HL IRKHF132-04HLIRF IRKHF132-04HLA
IRKHF13208HL IRKHF13208HLIRF IRKHF13208HLA
IRKHF132-08HL IRKHF132-08HLIRF IRKHF132-08HLA
IRKHF152 04HL IRKHF152 04HLIRF IRKHF152 04HLA
IRKHF152 08HL IRKHF152 08HLIRF IRKHF152 08HLA
IRKHF15204HL IRKHF15204HLIRF IRKHF15204HLA
IRKHF152-04HL IRKHF152-04HLIRF IRKHF152-04HLA
IRKHF15208HL IRKHF15208HLIRF IRKHF15208HLA
IRKHF152-08HL IRKHF152-08HLIRF IRKHF152-08HLA
IRKHF180 04HJ IRKHF180 04HJIRF IRKHF180 04HJA
IRKHF180 04HK IRKHF180 04HKIRF IRKHF180 04HKA
IRKHF180 08HJ IRKHF180 08HJIRF IRKHF180 08HJA
IRKHF180 08HK IRKHF180 08HKIRF IRKHF180 08HKA
IRKHF180 12HJ IRKHF180 12HJIRF IRKHF180 12HJA
IRKHF180 12HK IRKHF180 12HKIRF IRKHF180 12HKA
IRKHF18004HJ IRKHF18004HJIRF IRKHF18004HJA
IRKHF180-04HJ IRKHF180-04HJIRF IRKHF180-04HJA
IRKHF18004HK IRKHF18004HKIRF IRKHF18004HKA
IRKHF180-04HK IRKHF180-04HKIRF IRKHF180-04HKA
IRKHF18008HJ IRKHF18008HJIRF IRKHF18008HJA
IRKHF180-08HJ IRKHF180-08HJIRF IRKHF180-08HJA
IRKHF18008HK IRKHF18008HKIRF IRKHF18008HKA
IRKHF180-08HK IRKHF180-08HKIRF IRKHF180-08HKA
IRKHF18012HJ IRKHF18012HJIRF IRKHF18012HJA
IRKHF180-12HJ IRKHF180-12HJIRF IRKHF180-12HJA
IRKHF18012HK IRKHF18012HKIRF IRKHF18012HKA
IRKHF180-12HK IRKHF180-12HKIRF IRKHF180-12HKA
IRKHF200 04HJ IRKHF200 04HJIRF IRKHF200 04HJA
IRKHF200 04HK IRKHF200 04HKIRF IRKHF200 04HKA
IRKHF200 08HJ IRKHF200 08HJIRF IRKHF200 08HJA
IRKHF200 08HK IRKHF200 08HKIRF IRKHF200 08HKA
IRKHF200 12HJ IRKHF200 12HJIRF IRKHF200 12HJA
IRKHF200 12HK IRKHF200 12HKIRF IRKHF200 12HKA
IRKHF20004HJ IRKHF20004HJIRF IRKHF20004HJA
IRKHF200-04HJ IRKHF200-04HJIRF IRKHF200-04HJA
IRKHF20004HK IRKHF20004HKIRF IRKHF20004HKA
IRKHF200-04HK IRKHF200-04HKIRF IRKHF200-04HKA
IRKHF20008HJ IRKHF20008HJIRF IRKHF20008HJA
IRKHF200-08HJ IRKHF200-08HJIRF IRKHF200-08HJA
IRKHF20008HK IRKHF20008HKIRF IRKHF20008HKA
IRKHF200-08HK IRKHF200-08HKIRF IRKHF200-08HKA
IRKHF20012HJ IRKHF20012HJIRF IRKHF20012HJA
IRKHF200-12HJ IRKHF200-12HJIRF IRKHF200-12HJA
IRKHF20012HK IRKHF20012HKIRF IRKHF20012HKA
IRKHF200-12HK IRKHF200-12HKIRF IRKHF200-12HKA
IRKHF72 06HJ IRKHF72 06HJIRF IRKHF72 06HJA
IRKHF72 06HK IRKHF72 06HKIRF IRKHF72 06HKA
IRKHF72 08HJ IRKHF72 08HJIRF IRKHF72 08HJA
IRKHF72 08HK IRKHF72 08HKIRF IRKHF72 08HKA
IRKHF72 12HJ IRKHF72 12HJIRF IRKHF72 12HJA
IRKHF72 12HK IRKHF72 12HKIRF IRKHF72 12HKA
IRKHF7206HJ IRKHF7206HJIRF IRKHF7206HJA
IRKHF72-06HJ IRKHF72-06HJIRF IRKHF72-06HJA
IRKHF7206HK IRKHF7206HKIRF IRKHF7206HKA
IRKHF72-06HK IRKHF72-06HKIRF IRKHF72-06HKA
IRKHF7208HJ IRKHF7208HJIRF IRKHF7208HJA
IRKHF72-08HJ IRKHF72-08HJIRF IRKHF72-08HJA
IRKHF7208HK IRKHF7208HKIRF IRKHF7208HKA
IRKHF72-08HK IRKHF72-08HKIRF IRKHF72-08HKA
IRKHF7212HJ IRKHF7212HJIRF IRKHF7212HJA
IRKHF72-12HJ IRKHF72-12HJIRF IRKHF72-12HJA
IRKHF7212HK IRKHF7212HKIRF IRKHF7212HKA
IRKHF72-12HK IRKHF72-12HKIRF IRKHF72-12HKA
IRKHF82 04HL IRKHF82 04HLIRF IRKHF82 04HLA
IRKHF82 04HN IRKHF82 04HNIRF IRKHF82 04HNA
IRKHF82 08HL IRKHF82 08HLIRF IRKHF82 08HLA
IRKHF82 08HN IRKHF82 08HNIRF IRKHF82 08HNA
IRKHF8204HL IRKHF8204HLIRF IRKHF8204HLA
IRKHF82-04HL IRKHF82-04HLIRF IRKHF82-04HLA
IRKHF8204HN IRKHF8204HNIRF IRKHF8204HNA
IRKHF82-04HN IRKHF82-04HNIRF IRKHF82-04HNA
IRKHF8208HL IRKHF8208HLIRF IRKHF8208HLA
IRKHF82-08HL IRKHF82-08HLIRF IRKHF82-08HLA
IRKHF8208HN IRKHF8208HNIRF IRKHF8208HNA
IRKHF82-08HN IRKHF82-08HNIRF IRKHF82-08HNA
IRKJ166 04 IRKJ166 04IRF IRKJ166 04A
IRKJ166 08 IRKJ166 08IRF IRKJ166 08A
IRKJ166 12 IRKJ166 12IRF IRKJ166 12A
IRKJ166 16 IRKJ166 16IRF IRKJ166 16A
IRKJ166 20 IRKJ166 20IRF IRKJ166 20A
IRKJ16604 IRKJ16604IRF IRKJ16604A
IRKJ166-04 IRKJ166-04IRF IRKJ166-04A
IRKJ16608 IRKJ16608IRF IRKJ16608A
IRKJ166-08 IRKJ166-08IRF IRKJ166-08A
IRKJ16612 IRKJ16612IRF IRKJ16612A
IRKJ166-12 IRKJ166-12IRF IRKJ166-12A
IRKJ16614 IRKJ16614IRF IRKJ16614A
IRKJ16616 IRKJ16616IRF IRKJ16616A
IRKJ166-16 IRKJ166-16IRF IRKJ166-16A
IRKJ16620 IRKJ16620IRF IRKJ16620A
IRKJ166-20 IRKJ166-20IRF IRKJ166-20A
IRKJ196 04 IRKJ196 04IRF IRKJ196 04A
IRKJ196 08 IRKJ196 08IRF IRKJ196 08A
IRKJ196 12 IRKJ196 12IRF IRKJ196 12A
IRKJ196 16 IRKJ196 16IRF IRKJ196 16A

                                                                                          
     
Home | Products | Line Card | Quote Request | Company Info | Site Map 
irf1 | irf2 | irf3 | irf4 irf5 | irf6 irf7 | irf8 irf9 | irf10  | irf11 | irf12 | irf13 | irf14 | irf15 | irf16 | irf17 | irf18 | irf19 | irf20 irf21 | irf22 | irf23 | irf24
561-226-8500 email: contact@electromechanicalparts.com
Copyright 2005 www.electromechanicalparts.com